Pri la tradukoj
Enirejo
Pri Bô Yin Râ
Pri lia nomo
Teksteroj
Pri la tradukoj
Ligiloj
Español

Elŝuteblas:

La Sekreto

La Libro pri la vivanta Dio

La Libro pri la Transa Mondo

 La Libro pri la Homo

La Libro de la Reĝa Arto

La Vojo al Dio

La Libro de la Amo

La Senco de la Vivo

La Libro pri la Feliĉo

La Libro de Interparoloj

Vortoj de Vivo

Releviĝo

La Alta Celo

Mondoj

:La Mistero de Golgota

La Libro de Konsolo

La Fantomo de la Libereco

Fajreroj (Germanaj Mantroj)

La Vojo de miaj Disĉiploj

Hortus Conclusus (Ĉirkaŭfermita Ĝardeno)

 

En la hispana:

El Libro del Dios Viviente

El Libro del Más Allá

 El Libro del  Ser Humano

 

 

Pri la tradukoj

     Mi unue deziras emfazi, ke tiu ĉi retejo kaj la tradukoj en ĝi prezentataj ne estas sponsorataj aŭ alie subvenciataj de iu persono aŭ organizaĵo. Mi tradukis la librojn kaj pretigis la retejon pro dankemo al la aŭtoro kaj liaj verkoj, kiujn mi trovis antaŭ 50 jaroj kaj kiuj ekde tiam min akompanas kiel elprovitaj gvidiloj kaj helpiloj. Do mi sola respondecas pri la tradukoj kaj la cetera enhavo de la retejo.


     El inter la libroj de la instruverkaro de Bô Yin Râ mi unue elektis tiun titolitan “Das Geheimnis” (“La sekreto”) por tradukado en Esperanton. Kial?

     Precipe ĉar la aŭtoro ĝin eksplicite dediĉis “al ĉiuj serĉantoj en la mondo”. Ĝi do ŝajnas al mi destinita aparte por serĉantoj inter la parolantoj de Esperanto, kiuj ja vivas en preskaŭ ĉiuj landoj de la terglobo.

     Sed ankaŭ ĉar ĝi prezentas la instruon de Bô Yin Râ en la formo de interparoladoj, en kiuj la tuta esenco de la instruo estas senvualigata progresive, kaj sen apogo sur specifa religia kredo. Oni do povas partopreni la inicadon paŝo post paŝo, ne grave el kiu ajn kultura rondo oni originas.

     Instruaj tekstoj de Bô Yin Râ prezentas apartan problemon al la tradukanto. Ili ne nur alportas informon; ilia lingvaĵo havas kvaliton, kiu trovas sian plej proksiman analogaĵon en mantroj, ties sono kaj ritmo, ties efiko sur la animo. Ili do direktiĝas ne nur al la intelekto, sed ankaŭ al la anima sentemo de la leganto. Mi provis doni impreson de tiu kvalito en la traduko laŭ mia povo, uzante adekvatan stilon kaj utiligante la mirigan eblon en Esperanto variigi la vortordon, kaj per tio la ritmon, de la frazo. Kiu volas vere sperti tiun kvaliton, tiu legu la germanlingvan originalon, eĉ se tio signifus ke oni devus lerni la germanan. - Mi volonte sendos al interesatoj, per retpoŝto, dulingvan tekston en formo de pdf-dosiero kun paralela aranĝo de la germana originalo kaj la Esperanta traduko.

     Bô Yin Râ diras en la postparolo de la “Libro pri la vivanta Dio”:   “En ĉiuj miaj libroj mi spirite parolas al la leganto kaj tial devas uzi tipografiajn rimedojn, kiuj povas estigi en lia interno la sonon de la parolo.” Tiucele li instrukciis al la kompostisto  i n t e r s p a c i g i  aŭ kursivigi la literojn de emfazitaj vortoj. En miaj tradukoj mi retenis tiun emfazadon, pro unuformeco uzante nur kursivajn literojn. La leganto bonvole ne rigardu tiun rimedon tiumaniere, kvazaŭ la aŭtoro (aŭ nun mi) ne konfidas al lia aŭ ŝia kapablo legi frazon kun laŭsenca akcentado de ties partoj. Tio, kion Bô Yin Râ havas por diri al serĉantoj, probable estos, almenaŭ grandparte, tiom nova al ili, ke tiu helpa rimedo probable estos tre bonvena.


supren